Content area

|

Medicinske nyheder

underrubrik
Forfatter(e)
redigeret af Peter

Selv om incidensen af mavesår (ulcussygdommen) har været faldende de seneste 30 år, regner vi med at ca. 10% af befolkningen på et tidspunkt i deres liv vil få sygdommen. Både infektion med Helicobacter pylori og brug af NSAID præparater er vigtige årsager til ulcussygdommen. Nyt systematisk review, som baserer sig på næsten 850 studier omfattende over 140 000 patienter forsøger at estimere effekten af syrepumpehæmmere (PPI), prostaglandinanaloger og H2-receptorblokkere i forskellige kliniske situationer relateret til ulcussygdommen: forebyggende behandling (fx ved behandling med ulcerogen medicin), opheling af endoskopisk påvist ulcus og blødende ulcus. Hovedkonklusionen er, at alle tre former for medicin og i særdeleshed syrepumpehæmmere reducerer risikoen for at udvikle ulcus, fremmer opheling og reducerer blødning. For eksempel, øger syrepumpehæmmere chancen for opheling af ulcus ca. 5 gange sammenlignet med placebo, mens tilsvarende tal er ca. 3,5 gange for prostaglandinanaloger og H2-receptorblokkere.

Professor Peter Bytzer, professor ved Københavns Universitet og overlæge ved gastroenterologisk sektion på Sjællands Universitetshospital, Køge kommenterer: ”Dette omfattende og grundige systematiske review bekræfter, at PPI bedre end de øvrige lægemidler opheler og forebygger peptiske ulcera. Ulcusblødning er den hyppigste og vigtigste komplikation og det understreges, at selvom PPI intravenøst nedsætter reblødningstendensen og reducerer behovet for transfusioner og for efterfølgende operation, har behandlingen desværre ingen effekt på den samlede mortalitet. Overensstemmende med et tidligere Cochrane review kan de positive effekter af intravenøs PPI kun påvises hos patienter med endoskopisk dokumenteret og behandlet ulcusblødning. Rekommandationerne i den danske nationale guideline om ulcusblødning (www.dsgh.dk/guidelines) flugter helt med konklusionerne i dette review

Effect of gastroprotectant drugs for the prevention and treatment of peptic ulcer disease and its complications: a meta-analysis of randomised trials. Lancet Gastroenterol Hepatol 2018; 3:231-41

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: