Content area

|

Når et menneske har så store lidelser

dette er en test
cover af BFL. foto: John
Forfatter(e)
tsk

Det kunne væreen patient med svært muskelsvind. Når musklerne bliver så svage, at det bliver svært at trække vejret, kommer lidelsen ved at føle sig kvalt gennem længere tid, indtil døden indtræffer. #PLACEHOLDER1

Eller det kunne være en patient med både svær leddegigt og svær KOL, hvor også kvælningsfornemmelsen kommer snigende og piner patienten i den sidste tid.

Søren Mehl Knudsen

peger på de to typer patienter, som ud over patienter med eksempelvis uhelbredelig kræft eller uhelbredelig neurologiske sygdomme skal kunne ønske aktiv dødshjælp med overværelse af mindst en læge og tre myndige vidner.

”Når et menneske har så store lidelser i en terminal sygdom, at smerterne og lidelserne bliver så uoverstigelige, kan jeg udfri det menneske for lidelser, som vi andre ikke forstår. Det skal naturligvis være en længere proces, så vi sikrer, at patienten ikke er deprimeret og ikke kan behandles. Jeg skal ikke slå nogen tilfældige ihjel, men jeg vil gerne være med til at hjælpe svært lidende mennesker herfra på en ordentlig måde som læge. Og lægeligt set vil jeg have det godt med at lindre den ubærlige lidelse hos en patient”.

”Når et menneske har så store lidelser i en terminal sygdom, at smerterne og lidelserne bliver så uoverstigelige,

kan jeg udfri det menneske for lidelser, som vi andre ikke forstår. Det skal naturligvis være en længere proces, så vi sikrer, at patienten ikke er deprimeret og ikke kan behandles.

#PLACEHOLDER2

##QUOTE##

Jeg skal ikke slå nogen tilfældige ihjel, men jeg vil gerne være med til at hjælpe svært lidende mennesker herfra på en ordentlig måde som læge. Og lægeligt set vil jeg have det godt med at lindre den ubærlige lidelse hos en patient”.

Blad nummer: